Ευρωβουλευτές που στηρίζουν το #EUforAnimals"

Όνομα Κράτος μέλος Πολιτική ομάδα
ADAMOWICZ Magdalena
Πολωνία
EPP
ADINOLFI Isabella
Ιταλία
EPP
AL-SAHLANI Abir
Σουηδία
Renew
ALAMETSÄ Alviina
Φινλανδία
Greens/EFA
ALFONSI François
Γαλλία
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Βέλγιο
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Ελλάδα
EPP
AUBRY Manon
Γαλλία
GUE/NGL
AUKEN Margrete
Δανία
Greens/EFA
AUŠTREVIČIUS Petras
Λιθουανία
Renew
BEGHIN Tiziana
Ιταλία
NI
BEIGNEUX Aurélia
Γαλλία
ID
BERG Lars Patrick
Γερμανία
ECR
BITEAU Benoît
Γαλλία
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Σουηδία
GUE/NGL
BLOSS Michael
Γερμανία
Greens/EFA
BOMPARD Manuel
Γαλλία
GUE/NGL
BORZAN Biljana
Κροατία
S&D
BOTENGA Marc
Βέλγιο
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Βέλγιο
ECR
BRGLEZ Milan
Σλοβενία
S&D
BRICMONT Saskia
Βέλγιο
Greens/EFA
BRUNA Annika
Γαλλία
ID
BUSCHMANN Martin
Γερμανία
NI
BUZEK Jerzy
Πολωνία
EPP
CARÊME Damien
Γαλλία
Greens/EFA
CASTALDO Fabio Massimo
Ιταλία
NI
CHAIBI Leïla
Γαλλία
GUE/NGL
CHRISTENSEN Asger
Δανία
Renew
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Πολωνία
S&D
CIOLOŞ Dacian
Ρουμανία
Renew
COMÍN I OLIVERES Antoni
Ισπανία
NI
CORMAND David
Γαλλία
Greens/EFA
CSEH Katalin
Ουγγαρία
Renew
DALUNDE Jakop
Σουηδία
Greens/EFA
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Γαλλία
Greens/EFA
DURAND Pascal
Γαλλία
Renew
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Σλοβακία
Renew
D’AMATO Rosa
Ιταλία
Greens/EFA
EVI Eleonora
Ιταλία
Greens/EFA
FAJON Tanja
Σλοβενία
S&D
FERRARA Laura
Ιταλία
NI
FOURLAS Loucas
Κύπρος
EPP
FRAGKOS Emmanouil
Ελλάδα
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Πολωνία
EPP
FUGLSANG Niels
Δανία
S&D
GEORGIOU Giorgos
Κύπρος
GUE/NGL
GLUCKSMANN Raphaël
Γαλλία
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Γαλλία
ID
GRUFFAT Claude
Γαλλία
Greens/EFA
GUERREIRO Francisco
Πορτογαλία
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Γαλλία
S&D
GUSMÃO José
Πορτογαλία
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Σουηδία
S&D
HALICKI Andrzej
Πολωνία
EPP
HAZEKAMP Anja
Ολλανδία
GUE/NGL
HOJSÍK Martin
Σλοβακία
Renew
HOLMGREN Pär
Σουηδία
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Πολωνία
EPP
IJABS Ivars
Λεττονία
Renew
JADOT Yannick
Γαλλία
Greens/EFA
JORON Virginie
Γαλλία
ID
JURZYCA Eugen
Σλοβακία
ECR
KALJURAND Marina
Εσθονία
S&D
KANKO Assita
Βέλγιο
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Ελλάδα
EPP
KOHUT Łukasz
Πολωνία
S&D
KOKKALIS Petros
Ελλάδα
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Ελλάδα
NI
KOPACZ Ewa
Πολωνία
EPP
KÖSTER Dietmar
Γερμανία
S&D
KOULOGLOU Stelios
Ελλάδα
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Ελλάδα
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Πολωνία
ECR
KUHNKE Alice
Σουηδία
Greens/EFA
KYMPOUROPOULOS Stelios
Ελλάδα
EPP
KYRTSOS Georgios
Ελλάδα
EPP
LALUCQ Aurore
Γαλλία
S&D
LAMBERTS Philippe
Βέλγιο
Greens/EFA
LEWANDOWSKI Janusz
Πολωνία
EPP
LØKKEGAARD Morten
Δανία
Renew
MARTUSCIELLO Fulvio
Ιταλία
EPP
MATIAS Marisa
Πορτογαλία
GUE/NGL
MATTHIEU Sara
Βέλγιο
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Πολωνία
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Ελλάδα
EPP
METSOLA Roberta
Μάλτα
EPP
METZ Tilly
Λουξεμβούργο
Greens/EFA
MILLER Leszek
Πολωνία
S&D
MODIG Silvia
Φινλανδία
GUE/NGL
NIENASS Niklas
Γερμανία
Greens/EFA
NIINISTÖ Ville
Φινλανδία
Greens/EFA
NOICHL Maria
Γερμανία
S&D
O'SULLIVAN Grace
Ιρλανδία
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Πολωνία
EPP
OMARJEE Younous
Γαλλία
GUE/NGL
PAET Urmas
Εσθονία
Renew
PAPADAKIS Demetris
Κύπρος
S&D
PAPADIMOULIS Dimitrios
Ελλάδα
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Ιταλία
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Γαλλία
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Βουλγαρία
S&D
PETER-HANSEN Kira Marie
Δανία
Greens/EFA
PIETIKÄINEN Sirpa
Φινλανδία
EPP
PIGNEDOLI Sabrina
Ιταλία
NI
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
RIBA I GINER Diana
Ισπανία
Greens/EFA
RIES Frédérique
Βέλγιο
Renew
RIPA Manuela
Γερμανία
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Γαλλία
Greens/EFA
ROOSE Caroline
Γαλλία
Greens/EFA
SANT Alfred
Μάλτα
S&D
SATOURI Mounir
Γαλλία
Greens/EFA
SCHALDEMOSE Christel
Δανία
S&D
SCHIEDER Andreas
Αυστρία
S&D
SIDL Günther
Αυστρία
S&D
SIKORSKI Radosław
Πολωνία
EPP
ŠIMEČKA Michal
Σλοβακία
Renew
SPUREK Sylwia
Πολωνία
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Ελλάδα
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Σλοβακία
EPP
STEGRUD Jessica
Σουηδία
ECR
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Πολωνία
Renew
TOUSSAINT Marie
Γαλλία
Greens/EFA
TUDORACHE Dragoş
Ρουμανία
Renew
UHRÍK Milan
Σλοβακία
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Ισπανία
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Ισπανία
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Βέλγιο
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Βέλγιο
ECR
VILLUMSEN Nikolaj
Δανία
GUE/NGL
VIND Marianne
Δανία
S&D
VITANOV Petar
Βουλγαρία
S&D
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Ελλάδα
EPP
WAITZ Thomas
Αυστρία
Greens/EFA
WIENER Sarah
Αυστρία
Greens/EFA
WIESNER Emma
Σουηδία
Renew
WIEZIK Michal
Σλοβακία
EPP
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Πολωνία
ECR
YENBOU Salima
Γαλλία
Greens/EFA
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Γαλλία
Renew
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Πολωνία
EPP