EP deputāti, kuri atbalsta #EUforAnimals

vārds, uzvārds dalībvalsts politiskā grupa
ADAMOWICZ Magdalena
Polija
EPP
ADINOLFI Isabella
Itālija
EPP
AL-SAHLANI Abir
Zviedrija
Renew
ALAMETSÄ Alviina
Somija
Greens/EFA
ALFONSI François
Francija
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Beļģija
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Grieķija
EPP
AUBRY Manon
Francija
GUE/NGL
AUKEN Margrete
Dānija
Greens/EFA
AUŠTREVIČIUS Petras
Lietuva
Renew
BEGHIN Tiziana
Itālija
NI
BEIGNEUX Aurélia
Francija
ID
BERG Lars Patrick
Vācija
ECR
BITEAU Benoît
Francija
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Zviedrija
GUE/NGL
BLOSS Michael
Vācija
Greens/EFA
BOMPARD Manuel
Francija
GUE/NGL
BORZAN Biljana
Horvātija
S&D
BOTENGA Marc
Beļģija
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Beļģija
ECR
BRGLEZ Milan
Slovēnija
S&D
BRICMONT Saskia
Beļģija
Greens/EFA
BRUNA Annika
Francija
ID
BUSCHMANN Martin
Vācija
NI
BUZEK Jerzy
Polija
EPP
CARÊME Damien
Francija
Greens/EFA
CASTALDO Fabio Massimo
Itālija
NI
CHAIBI Leïla
Francija
GUE/NGL
CHRISTENSEN Asger
Dānija
Renew
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Polija
S&D
CIOLOŞ Dacian
Rumānija
Renew
COMÍN I OLIVERES Antoni
Spānija
NI
CORMAND David
Francija
Greens/EFA
CSEH Katalin
Ungārija
Renew
DALUNDE Jakop
Zviedrija
Greens/EFA
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Francija
Greens/EFA
DURAND Pascal
Francija
Renew
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Slovākija
Renew
D’AMATO Rosa
Itālija
Greens/EFA
EVI Eleonora
Itālija
Greens/EFA
FAJON Tanja
Slovēnija
S&D
FERRARA Laura
Itālija
NI
FOURLAS Loucas
Kipra
EPP
FRAGKOS Emmanouil
Grieķija
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Polija
EPP
FUGLSANG Niels
Dānija
S&D
GEORGIOU Giorgos
Kipra
GUE/NGL
GLUCKSMANN Raphaël
Francija
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Francija
ID
GRUFFAT Claude
Francija
Greens/EFA
GUERREIRO Francisco
Portugāle
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Francija
S&D
GUSMÃO José
Portugāle
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Zviedrija
S&D
HALICKI Andrzej
Polija
EPP
HAZEKAMP Anja
Nīderlande
GUE/NGL
HOJSÍK Martin
Slovākija
Renew
HOLMGREN Pär
Zviedrija
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Polija
EPP
IJABS Ivars
Latvija
Renew
JADOT Yannick
Francija
Greens/EFA
JORON Virginie
Francija
ID
JURZYCA Eugen
Slovākija
ECR
KALJURAND Marina
Igaunija
S&D
KANKO Assita
Beļģija
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Grieķija
EPP
KOHUT Łukasz
Polija
S&D
KOKKALIS Petros
Grieķija
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Grieķija
NI
KOPACZ Ewa
Polija
EPP
KÖSTER Dietmar
Vācija
S&D
KOULOGLOU Stelios
Grieķija
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Grieķija
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Polija
ECR
KUHNKE Alice
Zviedrija
Greens/EFA
KYMPOUROPOULOS Stelios
Grieķija
EPP
KYRTSOS Georgios
Grieķija
EPP
LALUCQ Aurore
Francija
S&D
LAMBERTS Philippe
Beļģija
Greens/EFA
LEWANDOWSKI Janusz
Polija
EPP
LØKKEGAARD Morten
Dānija
Renew
MARTUSCIELLO Fulvio
Itālija
EPP
MATIAS Marisa
Portugāle
GUE/NGL
MATTHIEU Sara
Beļģija
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Polija
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Grieķija
EPP
METSOLA Roberta
Malta
EPP
METZ Tilly
Luksemburga
Greens/EFA
MILLER Leszek
Polija
S&D
MODIG Silvia
Somija
GUE/NGL
NIENASS Niklas
Vācija
Greens/EFA
NIINISTÖ Ville
Somija
Greens/EFA
NOICHL Maria
Vācija
S&D
O'SULLIVAN Grace
Īrija
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Polija
EPP
OMARJEE Younous
Francija
GUE/NGL
PAET Urmas
Igaunija
Renew
PAPADAKIS Demetris
Kipra
S&D
PAPADIMOULIS Dimitrios
Grieķija
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Itālija
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Francija
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Bulgārija
S&D
PETER-HANSEN Kira Marie
Dānija
Greens/EFA
PIETIKÄINEN Sirpa
Somija
EPP
PIGNEDOLI Sabrina
Itālija
NI
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
RIBA I GINER Diana
Spānija
Greens/EFA
RIES Frédérique
Beļģija
Renew
RIPA Manuela
Vācija
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Francija
Greens/EFA
ROOSE Caroline
Francija
Greens/EFA
SANT Alfred
Malta
S&D
SATOURI Mounir
Francija
Greens/EFA
SCHALDEMOSE Christel
Dānija
S&D
SCHIEDER Andreas
Austrija
S&D
SIDL Günther
Austrija
S&D
SIKORSKI Radosław
Polija
EPP
ŠIMEČKA Michal
Slovākija
Renew
SPUREK Sylwia
Polija
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Grieķija
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Slovākija
EPP
STEGRUD Jessica
Zviedrija
ECR
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Polija
Renew
TOUSSAINT Marie
Francija
Greens/EFA
TUDORACHE Dragoş
Rumānija
Renew
UHRÍK Milan
Slovākija
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Spānija
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Spānija
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Beļģija
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Beļģija
ECR
VILLUMSEN Nikolaj
Dānija
GUE/NGL
VIND Marianne
Dānija
S&D
VITANOV Petar
Bulgārija
S&D
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Grieķija
EPP
WAITZ Thomas
Austrija
Greens/EFA
WIENER Sarah
Austrija
Greens/EFA
WIESNER Emma
Zviedrija
Renew
WIEZIK Michal
Slovākija
EPP
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Polija
ECR
YENBOU Salima
Francija
Greens/EFA
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Francija
Renew
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Polija
EPP