Członkowie PE, którzy popierają akcję #EUforAnimals

imię i nazwisko państwo członkowskie ugrupowanie polityczne
ADAMOWICZ Magdalena
Polska
EPP
ADINOLFI Isabella
Włochy
EPP
AL-SAHLANI Abir
Szwecja
Renew
ALAMETSÄ Alviina
Finlandia
Greens/EFA
ALFONSI François
Francja
Greens/EFA
ARIMONT Pascal
Belgia
EPP
ASSIMAKOPOULOU Anna-Michelle
Grecja
EPP
AUBRY Manon
Francja
GUE/NGL
AUKEN Margrete
Dania
Greens/EFA
AUŠTREVIČIUS Petras
Litwa
Renew
BEGHIN Tiziana
Włochy
NI
BEIGNEUX Aurélia
Francja
ID
BERG Lars Patrick
Niemcy
ECR
BITEAU Benoît
Francja
Greens/EFA
BJÖRK Malin
Szwecja
GUE/NGL
BLOSS Michael
Niemcy
Greens/EFA
BOMPARD Manuel
Francja
GUE/NGL
BORZAN Biljana
Chorwacja
S&D
BOTENGA Marc
Belgia
GUE/NGL
BOURGEOIS Geert
Belgia
ECR
BRGLEZ Milan
Słowenia
S&D
BRICMONT Saskia
Belgia
Greens/EFA
BRUNA Annika
Francja
ID
BUSCHMANN Martin
Niemcy
NI
BUZEK Jerzy
Polska
EPP
CARÊME Damien
Francja
Greens/EFA
CASTALDO Fabio Massimo
Włochy
NI
CHAIBI Leïla
Francja
GUE/NGL
CHRISTENSEN Asger
Dania
Renew
CIMOSZEWICZ Włodzimierz
Polska
S&D
CIOLOŞ Dacian
Rumunia
Renew
COMÍN I OLIVERES Antoni
Hiszpania
NI
CORMAND David
Francja
Greens/EFA
CSEH Katalin
Węgry
Renew
DALUNDE Jakop
Szwecja
Greens/EFA
DELBOS-CORFIELD Gwendoline
Francja
Greens/EFA
DURAND Pascal
Francja
Renew
ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia
Słowacja
Renew
D’AMATO Rosa
Włochy
Greens/EFA
EVI Eleonora
Włochy
Greens/EFA
FAJON Tanja
Słowenia
S&D
FERRARA Laura
Włochy
NI
FOURLAS Loucas
Cypr
EPP
FRAGKOS Emmanouil
Grecja
ECR
FRANKOWSKI Tomasz
Polska
EPP
FUGLSANG Niels
Dania
S&D
GEORGIOU Giorgos
Cypr
GUE/NGL
GLUCKSMANN Raphaël
Francja
S&D
GREGOROVÁ Markéta
Czechia
Greens/EFA
GRISET Catherine
Francja
ID
GRUFFAT Claude
Francja
Greens/EFA
GUERREIRO Francisco
Portugalia
Greens/EFA
GUILLAUME Sylvie
Francja
S&D
GUSMÃO José
Portugalia
GUE/NGL
GUTELAND Jytte
Szwecja
S&D
HALICKI Andrzej
Polska
EPP
HAZEKAMP Anja
Holandia
GUE/NGL
HOJSÍK Martin
Słowacja
Renew
HOLMGREN Pär
Szwecja
Greens/EFA
HÜBNER Danuta Maria
Polska
EPP
IJABS Ivars
Łotwa
Renew
JADOT Yannick
Francja
Greens/EFA
JORON Virginie
Francja
ID
JURZYCA Eugen
Słowacja
ECR
KALJURAND Marina
Estonia
S&D
KANKO Assita
Belgia
ECR
KEFALOGIANNIS Manolis
Grecja
EPP
KOHUT Łukasz
Polska
S&D
KOKKALIS Petros
Grecja
GUE/NGL
KONSTANTINOU Athanasios
Grecja
NI
KOPACZ Ewa
Polska
EPP
KÖSTER Dietmar
Niemcy
S&D
KOULOGLOU Stelios
Grecja
GUE/NGL
KOUNTOURA Elena
Grecja
GUE/NGL
KRASNODĘBSKI Zdzisław
Polska
ECR
KUHNKE Alice
Szwecja
Greens/EFA
KYMPOUROPOULOS Stelios
Grecja
EPP
KYRTSOS Georgios
Grecja
EPP
LALUCQ Aurore
Francja
S&D
LAMBERTS Philippe
Belgia
Greens/EFA
LEWANDOWSKI Janusz
Polska
EPP
LØKKEGAARD Morten
Dania
Renew
MARTUSCIELLO Fulvio
Włochy
EPP
MATIAS Marisa
Portugalia
GUE/NGL
MATTHIEU Sara
Belgia
Greens/EFA
MAZUREK Beata
Polska
ECR
MEIMARAKIS Vangelis
Grecja
EPP
METSOLA Roberta
Malta
EPP
METZ Tilly
Luksemburg
Greens/EFA
MILLER Leszek
Polska
S&D
MODIG Silvia
Finlandia
GUE/NGL
NIENASS Niklas
Niemcy
Greens/EFA
NIINISTÖ Ville
Finlandia
Greens/EFA
NOICHL Maria
Niemcy
S&D
O'SULLIVAN Grace
Irlandia
Greens/EFA
OLBRYCHT Jan
Polska
EPP
OMARJEE Younous
Francja
GUE/NGL
PAET Urmas
Estonia
Renew
PAPADAKIS Demetris
Cypr
S&D
PAPADIMOULIS Dimitrios
Grecja
GUE/NGL
PEDICINI Piernicola
Włochy
Greens/EFA
PELLETIER Anne-Sophie
Francja
GUE/NGL
PENKOVA Tsvetelina
Bułgaria
S&D
PETER-HANSEN Kira Marie
Dania
Greens/EFA
PIETIKÄINEN Sirpa
Finlandia
EPP
PIGNEDOLI Sabrina
Włochy
NI
POLČÁK Stanislav
Czechia
EPP
POSPÍŠIL Jiří
Czechia
EPP
RIBA I GINER Diana
Hiszpania
Greens/EFA
RIES Frédérique
Belgia
Renew
RIPA Manuela
Niemcy
Greens/EFA
RIVASI Michèle
Francja
Greens/EFA
ROOSE Caroline
Francja
Greens/EFA
SANT Alfred
Malta
S&D
SATOURI Mounir
Francja
Greens/EFA
SCHALDEMOSE Christel
Dania
S&D
SCHIEDER Andreas
Austria
S&D
SIDL Günther
Austria
S&D
SIKORSKI Radosław
Polska
EPP
ŠIMEČKA Michal
Słowacja
Renew
SPUREK Sylwia
Polska
Greens/EFA
SPYRAKI Maria
Grecja
EPP
ŠTEFANEC Ivan
Słowacja
EPP
STEGRUD Jessica
Szwecja
ECR
THUN UND HOHENSTEIN Róża
Polska
Renew
TOUSSAINT Marie
Francja
Greens/EFA
TUDORACHE Dragoş
Rumunia
Renew
UHRÍK Milan
Słowacja
NI
URBÁN CRESPO Miguel
Hiszpania
GUE/NGL
URTASUN Ernest
Hiszpania
Greens/EFA
VAN BREMPT Kathleen
Belgia
S&D
VAN OVERTVELDT Johan
Belgia
ECR
VILLUMSEN Nikolaj
Dania
GUE/NGL
VIND Marianne
Dania
S&D
VITANOV Petar
Bułgaria
S&D
VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet
Grecja
EPP
WAITZ Thomas
Austria
Greens/EFA
WIENER Sarah
Austria
Greens/EFA
WIESNER Emma
Szwecja
Renew
WIEZIK Michal
Słowacja
EPP
WIŚNIEWSKA Jadwiga
Polska
ECR
YENBOU Salima
Francja
Greens/EFA
ZACHAROPOULOU Chrysoula
Francja
Renew
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna
Polska
EPP