Privacy

1. Обработка на лична информация за петицията „#EUforAnimals“(#ЕСзаЖивотните)

Global Action in the Interest of Animals (GAIA, www.gaia.be), нашата партньорска организация, получава и събира личните данни (три имена, имейл адрес и адрес), подадени чрез подписване на тази петиция, и ги съхранява в Microsoft Excel лист в тяхната база данни. GAIA съхранява личните ви данни с единствената цел да ги изпратите на КАЖИ (Кампании и Активизъм за Животните в Индустрията) и на съответните институции на ЕС за целите на петицията. КАЖИ съхранява вашата лична информация във формата на Microsoft Excel лист. Можете да поискате достъп до информацията, която се съхранява, по всяко време чрез изпращане на имейл до office@caai.bg. При подаване на петицията, компетентният орган може да направи справка със списъка на подписалите.

2. Какви са вашите права за защита на данните?

КАЖИ желае да се увери, че сте напълно наясно с всичките си права за защита на данните. Всеки потребител има право на следното: 

Правото на достъп до собствените си лични данни: имате право да поискате от КАЖИ копия на вашите лични данни;

Правото на коригиране: имате право да поискате КАЖИ да коригира всяка информация, която смятате за неточна. Също така имате право да поискате КАЖИ да допълни информацията, която смятате за непълна;

Правото на изтриване: имате право да поискате КАЖИ да изтрие вашите лични данни при определени условия;

Правото на oграничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни: имате право да поискате КАЖИ да ограничи обработката на вашите лични данни при определени условия;

Правото на възражение спрямо обработването: имате право да възразите КАЖИ да обработва вашите лични данни при определени условия;

Право за преносимост на личните данни между отделните администратори: имате право да поискате от КАЖИ да прехвърля събраните от нас данни на друга организация или директно на вас, при определени условия.

3. Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси относно Политиката за поверителност на КАЖИ, данните, които съхраняваме за вас, или искате да упражните едно от вашите права за защита на данните, моля, не се колебайте да ни изпратите имейл на office@caai.bg .